Саветодавство

Значај саветодавства

Саветодавство има за циљ да решава проблеме људи, тј. становништва које се бави пољопривредном производњом или руралном економијом, као и да служи интересу државе. Саветодавство је у основи везано за пренос технологије и знања од истраживачких институција до пољопривредних произвођача.

Да би били успешни у све оштријој конкуренцији на тржишту, нарочито у ЕУ, пољопривредни произвођачи морају да побољшају техничку ефикасност, квалитет производа и могућност праћења порекла производа, управљачке (менаџерске) и тржишне (продајне) вештине и знања.

viber_slika_2021-06-02_14-54-15

Како ми радимо?

После уводног разговора, консултација, приступићемо пружања саветодавних мера, од саме сетве, па до скидања усева, како би сте Ви као наш клијент били 100% задовољни услугом коју сте добили.

Највећи приноси из године у годину на сопственим обрадивим површинама, су наша најбоља референца за овај деликатан и одговоран посао.