Продаја пестицида

Улога пестицида.

Улога пестицида је немерљива, до те мере да неке студије показују да би данашнји глобални принос култура био испод 35%, у односу на оно што постижемо данас интензивном пољопривредом и коришћењем пестицида.

Први помен одређених хемијских једињења у служби заштите биља везује се за XVII век и примену бакар-суфата у заштити коља за винограде од трулежи. Данас се под појмом пестициди подразумева да су то производи хемијског или биолошког порекла намењени за спречавање, сузбијање и уништавање организама штетних за биље, биљне производе и плодове, дрво и производе од дрвета на отвореном и у затвореном простору, као и сузбијање или уништавање непожељних врста биљака и других организама.

Подела пестицида

У односу на штетне организме, пестициди се деле на три основне групе:

хербициди – намењени за сузбијање зељастих и дрвенастих корова, алги, маховина, лишајева и паразитних цветница,
фунгициди – намењени за сузбијање гљива проузроковача биљних болести
инсектициди – намењени за сузбијање штетних инсеката,

 

Наша филозофија и приступ снадбевању пестицидима.

Кроз вишегодишнје искуство на терену, оно што смо увидели у сарадњи са стотинама коопераната да пестициди које пољопривредници највише користе су управо они који дају најбоље резултате, а да притом нису на самом врху финансијског коштања. Вођени политиком да уз продају од нас добијете и квалитетно саветодавство у виду примене истих, такође свакодневно стремимо да наши производи ценовно увек буду међу најповољнијим на тржишту.