Међуредна култивација важна мера неге пролећних усева

Међуредном култивацијом уништавамо корове, растресамо површински слој и разбијамо покорицу.
Међуредна култивација (шпартање) је мера неге пролећних усева, чији се значај често веже само за додатно уништавање корова на које нису деловали хербициди или су накнадно поникли.
Међуредном обрадом поред уништавања корова врши се разбијање покорице и растресање површинског слоја земљишта.
Велике количине падавина утичу на појаву корова у усевима засејаним током пролећа али и на стварање покорице.
Покорица отежава или спречава ницање биљака, погоршава услове за раст и смањује приносе.
Стварањем растреситог површинског слоја смањује се испаравање воде из дубљих слојева и омогућава боље чување влаге у земљишту.
Обезбеђивањем боље проветрености земљишта интензивирају се активности земљишних микроорганизама, чиме се повећава минерализација органске материје из хумуса и органских остатака предусева и боље искоришћавају примењена ђубрива.
Број и размак између култивирања зависе од закоровљености, типа земљишта и временских прилика.

Дубина култивирања и ширина заштитне зоне (ширина необрађене траке земљишта око реда), мора бити прилагођена усеву и његовом узрасту како се не би оштетили корен или стабло биљака.
Са порастом биљака, ширина заштитне зоне се повећава, а дубина продирања радних органа смањује.

Приликом култивирања када су биљке у нижим фазама развоја брзина кретања треба да је 6 км/х, како не би дошло до затрпавања младих биљака.
“Проветравањем” код соје, побољшава се рад квржичних бактерија на корену и усвајане азота, што утиче на повећање приноса.
Може се култивирати више пута, све до „затварања половине међуреда“.
Култивација се може обављати све док трактор са култиватором не почне да угрожава усев (због његове висине) својим кретањем по њиви.

Добар квалитет међуредног култивирања се постиже ако се води рачуна да коров не прерасте, земљиште не сме бити превише влажно, дубина рада мора бити равномерна, земљиште након рада мора остати што равније, јер се тиме смањује површина испаравања.
Међуредно култивирање је веома важна и незаменљива мера неге и уколико се правилно изводи може имати значајан утицај на приносе гајених биљака.

Текст је ауторско право Ивана Василијић, дипл. инж. ратарства ПСС Зрењанин сва права задржавају аутор и ПОЉОСФЕРА